SEMINARIUM 2014 CZERWIEC

Na przełomie maja i czerwca 2014 r. odbyło się kolejne seminarium dla uczniów i instruktorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Real Wing Tsun, które jak zwykle prowadził mistrz Sifu Istvan Kun.
Tym razem tematem seminarium był drewniany manekin. Sifu Istvan co bardzo ważne nie skupiał się tylko na pokazywaniu, którejś z części formy manekina i “aplikacji” do niej, ale na praktycznym wykorzystaniu technik wooden dummy w sytuacjach walki realnej. Każdy z uczniów miał okazję ćwiczyć z mistrzem ręka w ręke oraz na bieżąco zadawać pytania. Uczniowie szczególnie ćwiczący już Wing Tsun w innych stowarzyszeniach byli zachwyceni otwartością Mistrza, jego realnym podejściem do tej sztuki walki, oraz atmosferą seminarium. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z Sifu Istvanem!