Zasady obowiązujące w szkole

„Postępuj tak jakby Twoje postępowanie miałoby być normą dla wszystkich”

1. PRZYCHODŹ NA TRENINGI PUNKTUALNIE
Punktualność jest oznaką grzeczności oraz szacunku, spóźniając się okazujesz lekceważenie oraz przeszkadzasz innym w ćwiczeniu.

2. ĆWICZ ZAWSZE W STROJU KLUBOWYM I OCHRANIACZACH
Jesteśmy szkołą Wing Tsun, dlatego też strój jest naszą wizytówką i wyróżnikiem, jak nazwisko dla rodziny lub marka firmowa. Używane przez nas ochraniacze nie tylko mają zapobiegać możliwości wystąpienia kontuzji, ale pomagają w przyswajaniu sobie prawidłowych technik Wing Tsun. Dlatego właśnie uczeń w trakcie pierwszego pół roku nauki zobowiązany jest do skompletowania stroju składającego się z: ochraniacza, koszulki oraz spodni klubowych. Do czasu skompletowania oryginalnego stroju uczeń, ćwiczy w następującym ubraniu: biała koszulka (bez napisów!) oraz ciemne, najlepiej czarne spodnie dresowe.

3. ZAWSZE ODDAWAJ UKŁON WCHODZĄC ORAZ WYCHODZĄC Z SALI
Sala treningowa jest miejscem, gdzie zdobywasz wiedzę. Dlatego też jest to miejsce szczególne. Oddając tradycyjny ukłon pokazujesz, że szanujesz to miejsce, wiedzę, którą tu zdobywasz oraz ćwiczących w nim kolegów.

4. ZACHOWUJ DYSCYPLINĘ NA TRENINGU
Wing Tsun jest sztuką walki. Powstałą w burzliwych czasach, kiedy umiejętność pokonania przeciwnika równała się przeżyciu. Musisz zdawać sobie z tego sprawę oraz z tego, że techniki Wing Tsun nie powstały dla zabawy i mogą być bardzo niebezpieczne. Od Twojego zachowania zależy zdrowie Twoje oraz kolegów, z którymi ćwiczysz.

5. ZACHOWAJ WŁAŚCIWĄ POSTAWĘ
Twoja postawa na treningu świadczy o Tobie oraz o Twoim podejściu do wiedzy, którą chcesz poznać. Żucie gumy, skrzyżowane ręce na klatce piersiowej, czy trzymanie rąk w kieszeniach, są oznaką braku zainteresowania i lekceważenia. Musisz o tym pamiętać i swoją postawą szanować siebie, kolegów oraz wiedzę, którą chcesz zdobyć.

6. ZWRACAJ SIĘ DO INSTRUKTORA Z SZACUNKIEM UŻYWAJĄC ZWROTU „SI-FU” LUB „SI-HING”
Wing Tsun to nie tylko sztuka walki, ale też część kultury pochodzącej z Chin. Ćwicząc Wing Tsun poznajesz jedno i drugie. Wiedza, którą zdobywasz, ma ponad 300 lat i wymaga wiele trudu, żeby ją przyswoić. Dlatego też zwracaj się do instruktora oraz „starszych” adeptów tradycyjnymi zwrotami SI-FU lub SI-HING/SI-JE.

7. NIE NOŚ BIŻUTERII PODCZAS ZAJĘĆ
Mając na sobie biżuterię zwiększasz prawdopodobieństwo doznania kontuzji samemu lub spowodowania urazu u Twojego kolegi. Kolczyk może zaczepić się przez przypadek o ubranie i rozerwać ucho. Podczas ćwiczeń biżuteria może również ulec uszkodzeniu, dlatego noszenie jej podczas ćwiczeń jest absolutnie zakazane.

8. NIE ĆWICZ WALKI BEZ POZWOLENIA I NADZORU INSTRUKTORA
Ćwicząc techniki Wing Tsun poznajesz ich zastosowanie, ale też powodujesz „zakodowanie” ich w systemie nerwowym, przez co stają się intuicyjne (wykonywane praktycznie bez udziału świadomości). Jest to cecha jak najbardziej pożądana i pozytywna, jeśli chodzi o walkę, czy samoobronę. W przypadku sparingów, zwłaszcza gdy uczeń jest jeszcze niedostatecznie wytrenowany, może być przyczyną kontuzji. Dlatego ćwiczenie technik walki,czy sparingów może odbywać się wyłącznie za zgodą i pod nadzorem instruktora.

9. STOSUJ TECHNIKI WALKI TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
Wing Tsun służy do walki i w tym celu zostało stworzone. Techniki te mogą być bardzo niebezpieczne. Musisz zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego techniki Wing Tsun wolno zastosować Ci tylko i wyłącznie do obrony siebie lub innych osób. Niedopuszczalne jest stosowanie technik np. w celu popisania się.

10. ODNOŚ SIĘ Z SZACUNKIEM DO BRACI KUNG-FU ORAZ POMAGAJ MŁODSZYM I MNIEJ ZAAWANSOWANYM
Szkoła Wing Tsun jest jak rodzina, ćwiczący są dla siebie „braćmi i siostrami kung-fu”. Tylko w dobrej atmosferze oraz przy wzajemnej pomocy i szacunku możliwe są szybkie i efektowne postępy w opanowaniu wiedzy. Twoja postawa wobec innych ćwiczących jest bardzo ważna, jeśli będziesz utrudniał koledze wykonanie techniki, on niczego się nie nauczy. Dlatego też bądź naturalny i traktuj innych tak jakbyś chciał, by oni traktowali Ciebie.

11. NIGDY NIE NARAŻAJ WING TSUN NA ZŁĄ OPINIĘ
Ćwicząc Wing Tsun jesteś częścią rodziny kung-fu oraz częścią tradycji powstałej w XVII wieku w Klasztorze Shaolin. Swoim zachowaniem, postawą oraz wypowiedziami dajesz świadectwo szacunku wobec ludzi, którzy włożyli bardzo wiele trudu, by ta wiedza mogła trafić do Ciebie.

12. OPŁATĘ ZA NAUKĘ (SKŁADKĘ) PŁAĆ ZAWSZE DO 5-tego DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
Uiszczane przez uczniów składki pokrywają koszty działalności szkoły takie jak: opłata za salę treningową, koszty związane z reklamą (plakaty, ulotki, strona internetowa), inne koszty bieżące konieczne do funkcjonowania szkoły. Z uwagi na fakt, że koszty te są rozliczane w systemie miesięcznym, opłata za zajęcia treningowe jest opłatą ABONAMENTOWĄ, pobieraną w systemie miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym, nie jest możliwe pomniejszenie opłaty w zależności od ilości zajęć, na których Cię nie było (jedynie wcześniejsze zgłoszenie co najmniej dwutygodniowej nieobecności może pomniejszyć składkę za dany miesiąc).