Trening Instruktorski – Warszawa 2018

Pod koniec czerwca odbyła się pierwsza klasa instruktorska dla szkół Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska. Tematem był program na pierwsze stopnie uczniowskie oraz sekcje chi-sau odnośnie form siu nim tau oraz chum-kiu w krókich wersjach. Zajęcia te są po to, aby wszyscy instruktorzy nauczali według tego samego programu, znali te same cykle, aplikcje, sekcje chi-sau, formy itd. Dzięki temu uczeń chodzący do danej szkoły może bez problemu jechać na seminarium i zdać egzamin u innego instruktora Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska, gdyż egzamin odbywa się z materiału który jest ogólnie nauczany. Widać było olbrzymią radość z treningu, a na zajęciach pojawili się instruktorzy, asystenci i białe koszulki z Warszawy, Śląska, Radomia, Sosnowca i Kielc.