Samoobrona na Uniwersytecie Warszawskim w 2019

Samoobrona Wing Tsun Kung Fu na Uniwersytecie Warszawskim w 2019

W szkoleniu z samoobrony na UW wzięło udział ponad 50 osób. Bardzo cieszy, że pomogli nam uczniowie, asystenci i instruktorzy z innych szkół fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska. Na zajęcia specjalnie przyjechał prezes fundacji.