Seminarium w Kutnie 2019

Seminarium Wing Tsun Kung Fu w Kutnie 2019

Seminarium w Kutnie odbyło się w dniach 23 i 24 luty 2019 roku. Wzięli w nim udział uczniowie z wielu szkół fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska. Natomiast patronat medialny objęło kutnowskie Radio Q 100,7 FM, a patronat honorowy objął Pan Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.
Temat seminarium objął przygotowanie do treningu sekcji chi-sau, czyli program dan-chi-sau, a także szczegółowy program ćwiczenia Poon-Sau.