AKTUALNOŚCI WING TSUN

Wiosenne seminarium w Katowicach 2019

Seminarium odbyło się 11 i 12 maja 2019 roku w Katowicach. Tematem było uderzenie eliptyczne, czyli „Au Keun”. Każdy z uczestników bez względu na stopień zaawansowania mógł poznać zasady, rozkład sił, aplikacje i sekcje chi-sau powiązane z tym rodzajem uderzeń. Zajęcia prowadził Si-Fu Marcin Błaszak – fundator i główny instruktor Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska.
Podczas tego seminarium nastąpiło historyczne wydarzenie, gdyż uczniowie, asystenci oraz instruktorzy nadali Si-Fu Marcinowi 5. stopień mistrzowski. Niezwykle ważne były też pozytywnie zdane egzaminy na stopnie uczniowskie, a także mistrzowskie. Serdecznie gratulujemy!

Trening Instruktorski – Warszawa 2019

Klasa instruktorska w 2019 roku odbyła się po raz pierwszy w Warszawie w dniu 9 marca. Tematem był program na 6. stopień uczniowski, cyli cykle Dan-Chi-Sau, aplikacje tego cyklu, inny materiał w programie nauczania, a także VII sekcja Chi-Sau w wersji krótkiej A.

Seminarium w Kutnie 2019

Seminarium w Kutnie odbyło się w dniach 23 i 24 luty 2019 roku. Wzięli w nim udział uczniowie z wielu szkół fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska. Natomiast patronat medialny objęło kutnowskie Radio Q 100,7 FM, a patronat honorowy objął Pan Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.
Temat seminarium objął przygotowanie do treningu sekcji chi-sau, czyli program dan-chi-sau, a także szczegółowy program ćwiczenia Poon-Sau.

Metodyka samoobrony w Warszawie 2018

Fundacja Wing Tsun Kung-Fu Polska zorganizowała w dniu 05.02.2019 w otwarty trening, poświęcony zagadnieniom samoobrony i psychologii sytuacji typowo ulicznych. Poza teorią uczestnicy mogli również nauczyć się jak używać wybranych technik Wing Tsun Kung-Fu w czterech według statystyk najczęściej zdarzających się na ulicy rodzajach napaści.

Sesja Egzaminacyjna w Warszawie 2019

Pierwsza sesja w tym roku odbyła się w dniu 26.01.2019 w Warszawie. Uczniowie mogli podejść do egzaminów na pierwsze stopnie uczniowskie. Co ciekawe wszyscy podchodzący do egzaminów zaprezentowali wyższy poziom, niż spodziewali się egzaminujący. Jako jedyna organizacja dysponujemy ujednoliconym, spójnym programem nauczania w przekazie Mistrza Leung Tinga. Serdecznie gratulujemy tym, którzy pozytywnie zdali egzaminy!