Biu Tze

Biu Tze – Trzecia forma w systemie Wing Tsun

Forma Biu Tze (Strzelające Palce) to forma prezentująca sekwencje ataku Wing Tsun Kung Fu. Główną koncepcją jest: jak bronić się za pomocą ataków. Uderzenia łokciem oraz uderzenia kantem dłoni wykorzystuje się w celu jak najszybszego zakończenia walki. Ważne jest połączenie wszystkich sił ciała w celu uzyskania jak najszybszych dynamicznych ruchów. Techniki tej formy są kombinacją ruchów dwóch pierwszych form. Od ucznia wymaga się zdolności upraszczania, myślenia w powtarzających się schematach i wariacjach kątów, kierunków oraz zamierzeń, zamiast widzenia oddzielnych kombinacji skomplikowanych technik, pozycji i sytuacji.
Techniczne elementy tej formy są stosowane w zagrażających życiu sytuacjach. Należy unikać takich sytuacji, jeśli to możliwe, zarówno ze względu na ryzyko obrażeń, jak i z powodów prawnych. Gdy nie ma szans wyjść z sytuacji bez walki, najlepiej jest zdobyć broń, nawet jeśli jest to pierwszy lepszy chwycony obiekt. Jeśli nasze życie jest zagrożone, musimy zrobić to, co jest konieczne, aby przeżyć. Ręce celują w oczy i gardło. Łokieć uderzający w miejsca słabe lub wrażliwe może zrównoważyć nasze niedoskonałości w starciu z przeciwnikiem większym i silniejszym.